Home » Блок 9

Блок 9

ПОШИРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Поширення та використання діяльності проекту

Опис: В університетах  UA та GE не існує магістерської програми SmaLog. Враховуючи, що в багатьох університетах України та Грузії вивчають транспортні технології та логістику, стратегія поширення інформації про проект повинна бути орієнтована на велику національну аудиторію UA та GE. Вони включатимуть: (1) випускників загальноосвітніх та технічних навчальних закладів – потенційних абітурієнтів та їхніх батьків; (2) підприємства різних галузей виробництва – потенційні роботодавці випускників; (3) Університети UA & GE, які готові представити спільну магістерську програму EU-UA-GE з SmaLog. Стратегія буде зосереджена на об’єкті магістерської програми – Місто. Щоб охопити ці аудиторії, проект передбачає такі засоби:

  • Публікації: веб-сайт проекту, сторінка/ група у Facebook, реклама в Google, яка буде містити всі матеріали та інформацію про діяльність, події та досягнення Проекту та матиме вільний доступ; Журнал “Проблеми транспорту” буде редагувати P4; інформаційний бюлетень проекту, який надає кожному підряднику всю інформацію про досягнуті результати в ході реалізації проекту, а також майбутні плани та заходи, буде підготовлений P6; публікації в спеціалізованих журналах з метою розповсюдження досягнень проекту серед більшої кількості зацікавлених осіб; видання магістерської програми Smalog, навчальних програм та навчальних програм з дисциплін, буклетів зображень магістерської програми Smalog, буклетів зображень програми Smalog PhD, брошури проекту, листівок проекту, участь в міжнародних конференціях, буде здійснювати кожен партнер з університетів UA та GE.
  • Конференції, семінари, літні школи та презентації: проведення літніх шкіл для вчителів вищих навчальних закладів – академічного персоналу SmaLog, конференцій, виставок, студентських виставок, відкритих днів за участю засобів масової інформації, організація первинної та фінальної Презентації проекту, участь у роботі Національних та Міжнародних конференцій з питань, пов’язаних з проектом, з метою поширення інформації та матеріалів проекту на національному та міжнародному рівнях; Міжнародна конференція в Італії, Львові, Києві, Тбілісі, присвячена презентації результатів Проекту міжнародній аудиторії. Впровадження вищезазначених заходів дозволить отримувати відповідні відгуки та змінювати результати проекту відповідно до сучасних вимог ринку.

Використання. Основні результати, які використовуються за межами проекту: (1) можливість інтеграції магістерської програми у звичайний навчальний процес шляхом акредитації програми Міністерствами освіти України; (2) магістерська програма є основою для розробки програми SmaLog PhD, яка буде реалізована після завершення проекту; (3) результати проекту будуть підтримані після завершення періоду фінансування через отримання практичного досвіду європейської політики у сфері вищої освіти та впровадження IQAS у звичайний навчальний процес в університетах UA та GE (Довідник IQAS); (4) випускники можуть заповнити нішу кваліфікованих фахівців, отримуючи роботу в організаціях, які використовують розумні та нанотехнології у транспорті, щоб привести до європейських стандартів транспортний процес в містах UA та GE.

Завдання: 

Поширювати інформацію про проект у великих національних аудиторіях України та Грузії.

Представити Магістерську програму Міністерствам освіти країн, що беруть участь в програмі.

Використовувати програму поза життєвим циклом проекту.

Провідна організація: Lviv Politechnic National University (LPNU).